środa, 17 lutego 2016

Kartki urodzinowe


Składając życzenia urodzinowe warto uzmysłowić solenizantce, że: 

"Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać"
Walt Disney


oraz przekazać by: 

 "Nie bierz życia zbyt serio - ale czyń zawsze najlepszy użytek z tego, co posiadasz"

(R. Baden -Powell)


i upewnić w tym, że:

"Zadowolenie ze swojego życia jest największym i najpewniejszym bogactwem"
(Cyceron)


Do wykonania dwóch ostatnich kartek wykorzystałam papier do decoupage 
z obrazami Magdaleny Rochoń, kolorowe paski do quillingu i ozdobny papier

Zakładki walentynkowe


"Kto czyta książki, żyje podwójnie"


"Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki któremu świat poczęty w umyśle pisarza
 przenika do umysłu czytelnika... 
Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana""...Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiada własną duszę. I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią..." 
(z książki - Cień  Wiatru)

środa, 10 lutego 2016

Kartki od serca


"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek , czyniąc dobrze drugiemu, 
tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowywany tym ,
 co ten drugi przyjmuje z miłością"


                                                                                               

 "Trzeba umieć dawać nawet bez powodu, 
w przeciwnym bowiem razie traci się wprawę w dawaniu"
                                                                                  


"Dawanie samo w sobie jest doskonałą radością"" Im więcej dajemy, tym bardziej się bogacimy.A im więcej zatrzymujemy dla siebie, tym bardziej ubożejemy.Oto cała tajemnica radości obdarowywania. I tajemnica ubóstwa"czwartek, 4 lutego 2016

Kartki na Walentynki

Moje najpiękniejsze słowa o miłości
znajduję w 1 Liście do Koryntian św. Pawła.
 Każda linijka jest odrębną cegiełką,
 z której zbudowana jest miłość do drugiej osoby.

Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą,
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego,
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma."Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać,
lecz aby patrzeć w tym samym kierunku"

"Mały Książę""Miłość jest jak narkotyk. Na początku odczuwasz euforię, poddajesz się całkowicie nowemu uczuciu. A następnego dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jednak poczułeś już jej smak i wierzysz, że będziesz mógł nad nią panować. Myślisz o ukochanej osobie przez dwie minuty, a zapominasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz się do niej i stajesz się całkiem zależny. Wtedy myślisz o niej trzy godziny, a zapominasz na dwie minuty. Gdy nie ma jej w pobliżu - czujesz to samo co narkomani, kiedy nie mogą zdobyć narkotyku. Oni kradną i poniżają się, by za wszelką cenę dostać to, czego tak bardzo im brak. A ty jesteś gotów na wszystko, by zdobyć miłość"

Paulo Coelho"Wolę jedno życie z tobą, niż samotność przez wszystkie ery tego świata"
J.R.R Tolkien "Władca Pierścieni"


"Czasami kogoś lubi się zbyt mocno Prosiaczku. I to się nazywa Miłość"

"Kocham Cię bardziej niż wczoraj i mniej niż jutro"


P.Coelho "Zahir"
"Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić,
Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?"

Jan Kochanowski"Podróżą każda miłość jest...

Bez miłości czas policzony

Los nam bilet dał w jedną stronę

A na drogę w nieznane - nadzieję...

Że znajdziemy ją jeśli istnieje..."
Jonasz Kofta